Herrer

Om


 
Formålet med gruppa er å gi deltagerne muligheter for utvikling av golfspillet sitt gjennom trening, spill med andre medlemmer, turneringer og turer. Samtidig skal gruppa bidra til at det skapes et godt sosialt miljø i klubben og på banen.
 

Aktivitetene i gruppa planlegges og legges opp av en herrekomité. Leder av komiteen er også med i styret i Hakadal Golfklubb. Lederen har ansvaret for å oppnevne komitémedlemmer, lage planer, budsjett samt å levere årsberetning og regnskap til styre for godkjenning.

Det er viktig at man møter til det arrangementet man melder seg på til.
"Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær"

 

Vi har en unik sjanse til å skape et miljø og forme golfklubben vår slik vi vil ha den. Alle ideer er velkomne! Har du gode forslag til ting vi kan gjøre, ris eller ros, etc...
Eller kanskje du vil ha ett av bildene, eller har bilder selv du mener bør komme frem. 
 
Send en mail til: info@hakadalgolf.no
 
 
Herregruppa