• Aas Gaard Golfpark
   Aas Gaard 11
   1488 Hakadal

   Proshop booking90611116
   Daglig leder91346692
   Bommen og marka91392021
   Kafeen93419810

Mine sider

Hjemmesidens brukerregister må ikke forveksles med klubbens medlemsregister eller Golfbox. Registeret brukes og oppdateres av medlemmene selv og vedlikeholdes ikke av klubbens administrasjon.

Når du legger deg inn i registeret, vil du få muligheten til å abonnere på en mailnotis hver gang det legges ut en nyhet på nettsidene til klubben. Du kan selv velge hvilke områder i klubben du vil abonnere på.

Du vil også få tilgang til klubbens dokumentarkiv med dokumenter rettet mot medlemmer i klubben.
Du kan når som helst slette deg fra registeret igjen.

Registrere deg i brukerregistret her.