• Aas Gaard Golfpark
   Aas Gaard 11
   1488 Hakadal

   Proshop booking90611116
   Hakadal Golfdrift91346692
   Bommen og marka91392021

Klubben

Generalforsamling onsdag 18. mars kl 18

Av:   |  Publisert: 20. januar 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Da har vi datoen klar for Generalforsamlingen. Les mer i saken

SAKSLISTE:

Åpning ved leder

Sak 1 - Godkjennelse av innkalling og saksliste

Sak 2 - Valg av møteleder, protokollfører og to til å skrive under på protokollen

Sak 3 - Styrets årsberetning 2019

Sak 4 - Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2019

Sak 5 - Budsjett 2020, til orientering

Sak 6 - Fastsettelse av årsavgift for banespill for aksjonærer 2020

Sak 7 - Valg av styre

Sak 8 - Valg av revisor og fastsettelse av honorar

Sak 9 – Behandle eventuelle Innkomne forslag

Avslutning 

Forslag til generalforsamlingen sendes til daglig leder på torve@hakadalgolf.no  med frist 04.03.20

Generalforsamling er kun åpen for de som eier aksje i Hakadal Golfdrift AS.

VEL MØTT Hakadal, 09.01.2020

For Styret i Hakadal Golfdrift AS Nils Thomas Fearnley


NB! Generalforsamlingsdokumenter vil bli gjort tilgjenglig via dokumentarkivet på hjemmesidene 1 uke før Generalforsamling eller ved henvendelse til Hakadal Golfdrift AS, ved Tor Oddvar Torve på torve@hakadalgolf.no