• Aas Gaard Golfpark
   Aas Gaard 11
   1488 Hakadal

   Proshop booking90611116
   Daglig leder91346692
   Bommen og marka91392021
   Kafeen93419810

Klubben

Generalforsamling for aksjonærer

Av: Tor Oddvar Torve  |  Publisert: 15. mars 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Les mer i saken

SAKSLISTE:
Sak 1 - Godkjennelse av innkalling og saksliste
Sak 2 - Valg av møteleder, protokollfører og to til å skrive under på protokollen
Sak 3 - Styrets årsberetning 2021
Sak 4 - Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2021
Sak 5 - Budsjett 2022, til orientering
Sak 6 - Fastsettelse av årsavgift for banespill for aksjonærer 2022
Sak 7 - Valg av styre
Sak 8 - Valg av revisor og fastsettelse av honorar
Sak 9 – Behandle eventuelle Innkomne forslag

Forslag til generalforsamlingen sendes til daglig leder på 
torve@hakadalgolf.no  med frist tirsdag 29. mars 2022

Generalforsamling på Epost er kun åpen for de som eier aksje i Hakadal Golfdrift AS.


NB! Generalforsamlingsdokumenter vil den 31.mars bli gjort tilgjengelig via dokumentarkivet på hjemmesidene og på epost ifbm avstemmingen som vil bli gjennomført i tidsrommet 07. april-19. april.

For styret
Nils Thomas Fearnley