Klubben

Generalforsamling for aksjonærer

Av: Tor Oddvar Torve  |  Publisert: 29. februar 2024  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Les mer i saken

SAKSLISTE:
Sak 1 - Godkjennelse av innkalling og saksliste
Sak 2 - Valg av møteleder, protokollfører og to til å skrive under på protokollen
Sak 3 - Administrasjonens årsberetning 2023
Sak 4 - Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for sesongen 2023
Sak 5 - Budsjett 2024, til orientering
Sak 6 - Fastsettelse av årsavgift for banespill for aksjonærer 2024
Sak 7 - Valg av styre
Sak 8 - Valg av revisor og fastsettelse av honorar
Sak 9 – Behandle eventuelle Innkomne forslag

Forslag til generalforsamlingen sendes til daglig leder på torve@hakadalgolf.no  med frist onsdag 13. mars 2024


Generalforsamling på Epost er kun åpen for de som eier aksje i Hakadal Golfdrift AS.

NB! Generalforsamlingsdokumenter vil senest den 18.mars bli gjort tilgjengelig via dokumentarkivet på hjemmesidene og på epost ifbm avstemmingen som vil bli gjennomført i tidsrommet 19. mars -26. mars.

For styret
Nils Thomas Fearnley