• Aas Gaard Golfpark
   Aas Gaard 11
   1488 Hakadal

   Proshop booking90611116
   Daglig leder91346692
   Bommen og marka91392021
   Kafeen93419810

Klubben

Årsmøtet gjennomført fysisk 17.03.22 på Nilhuset på Rotnes

Av: Hakadal Golfklubb  |  Publisert: 18. mars 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Per Håvard Fredrikstad sender lederklubba videre til Kim Sande etter 12 år som leder i Hakadal Golfklubb

Kim Sande ble valgt til ny leder av Hakadal Golfklubb da Per Håvard Fredrikstad takket av etter 12 år som leder. Kim har vært med siden oppstarten og vært gjennom nesten samtlige komiteer fra Barn og Golf, turneringskomiteen, juniorarbeid og styremedlem allerede fra 2001 tallet. Kim sier han gleder seg til å ta fatt på de mange oppgavene klubben har sammen med styret og medlemmene.

Årsmøtet ble gjennomført på en drøy time og leder Per Håvard gjennom 12 år tok oss gjennom året som hadde gått på en suveren måte. Vi har ikke hatt fysisk årsmøte siden 2019 og pandemien må vel ta noe av skylden for at det kun var 22 fremmøtte stemmeberettige også.

Det var ingen forslag som var mottatt fra medlemmene på forhånd og årsmøtet gikk raskt unna med informasjon om gruppene og valget ble gjennomført på en rask og oversiktelig måte.Gro Mathiesen tok oss gjennom regnskapet og 2021 ble et godt år med litt overskudd og økning i medlemstallet. 

Nye inn i styret ble 19 år gamle Dina Foss Andresen og Grete Andresen som "rykket" opp som styremedlem etter flere år som varamedlem. Som ny varamedlem kommer Bettina Slyngstadli inn. Bettina har også vært med som aksjonær siden oppstarten og har nå tatt opp igjen golfen og spiller sammen med resten av familien hvor alle spiller golf. Ut av styret går da Eva Teppdalen Bredesen ( men blir med videre som leder av seniorgolfen og en del av styret ) Berit H Onstad Furuset og Per Håvard Fredrikstad går da også ut av styret men klubben har sikret seg en fin overgang da begge ble valgt inn i kontrollkomiteen.

Styret i Hakadal Golfklubb blir da som følger:
Kim Sande: Leder
Arne Hvidsten: Nestleder
Åge Martinsen: Styremedlem
Grete Andresen: Styremedlem
Dina Foss Andresen: Styremedlem
Rune Winum: Vara
Bettina Slyngstadli: vara

Styrets valgte gruppeledere for 2022: (Styret i HGK velger dette selv) Navn:
Øivind Karlsen - leder av Herregruppa
Mona Hoel - leder av Damegruppa
Eva Teppdalen - leder av Seniorgruppa
Christer Hoel - leder av Juniorgruppa
Morten Bakken—leder av HCP-komiteen


Hakdal golfdrift ved Tor Oddvar Torve takket Per Håvard for 12 flotte år hvor klubben med Per Håvard i spissen har gjort en enestående jobb for medlemmene og anlegget. Vi er også veldig glade for at Per håvard som nå er fylt 69 år blir med videre i kontrollkomiteen og vil ha en deltagende hånd over ivaretakelse og faddere. TUSEN TAKK FOR JOBBEN og vi gleder oss til å takke deg av ifbm en større fest i sommer sa Tot hvor han overrekte en stor fuglekasse med navn Barolo på:-)

Protokoll fra årsmøtet lagt ut på dine sider 17.03