Klubben

Årsmøte i HGK 2024 (for 2023)

Av: Øivind Karlsen  |  Publisert: 27. mars 2024  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Avholdt 14.03.24

Årsmøtet var åpent for klubbens medlemmer over 15 år og som har betalt medlemskontingenten siste år (2023),
21 medlemmer møtte. Årsmøtet ble åpnet av Kim Sande kl. 19.00 Saksliste:
1) Godkjenning av stemmeberettigede: Antall godkjente stemmeberettigede: 21
2) Godkjenning av innkalling Innkalling ble: Godkjent
3) Godkjenne saksliste: Saksliste ble: Godkjent
4) Godkjenne forretningsorden: Forretningsorden ble:
5) Valg av dirigent Dirigent/møteleder:
6) Valg av referent: Referent: Godkjent Nils Thomas Fearnley Gro Mathiesen
7) Valg av 2 til å undertegne protokoll: Rune Qualben og Tommy Andresen
8) Styrets beretning for 2023, herunder gruppeårsmeldinger Nils Thomas Fearnley leste styrets beretning for 2023 Det lå årsberetninger fra følgende komiteer i årsmøtedokumentene. ? Seniorgruppa ? Damegruppa ? Herregruppa/Turneringskomiteen ? Valgkomiteen ? HCP komiteen ? Kontrollkomiteen 

Vedlagt finner dere den fulle årsberettningen 

Mvh
Klubben