Klubben

Årsmøte Hakadal Golfklubb på NIL huset 14. mars kl 19:00

Av: Hakadal Golfklubb  |  Publisert: 29. februar 2024  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Styret i Hakadal Golfklubb innkaller til årsmøte 2024 ( For 2023 )

Styret i Hakadal Golfklubb innkaller til årsmøte 2024 ( For 2023 ).

Sted: NIL Huset Nittedal 
Kvernstuveien 5.
Tid: 14.mars kl. 19:00

Årsmøtet er åpent for klubbens medlemmer som er over 15 år og har betalt medlemskontingenten siste år (2023).
( Registrering og kontroll ved inngang)


SAKSLISTE:

 
  • Godkjenne de stemmeberettigede.
  • Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
  • Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  • Behandle Hakadal Golfklubbs årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  • Behandle Hakadal Golfklubbs regnskap i revidert stand.
  • Fastsette kontingent
  • Behandle innkomne forslag og saker.
  • Vedta Hakadal Golfklubbs budsjett.
  • Valg:
       
 
Forslag til Årsmøtet må være Hakadal Golfklubb i hende innen 01.03.23 og årsmøtepapirene vil være tilgjengelig i dokumentarkivet så raskt de er klare og senest en uke før årsmøtet. Eventuelle forslag sendes på epost til info@hakadalgolf.no godt begrunnet og med forslag til vedtaks tekst


Kim Sande
Styreleder, Hakadal Golfklubb.

PS: Generalforsamlingen til Hakadal Golfdrift som kun er for aksjonærer vil også gjennomføres digitalt i år da mange flere får anledning til å delta da man kan delta over flere dager. Mer informasjon kommer om den gjennomføringen.