Klubben

Årsmøte Hakadal Golfklubb på NIL huset onsdag 22. mars kl 19

Av: Hakadal Golfklubb  |  Publisert: 20. februar 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Hakadal Golfklubb gjennomfører årsmøte fysisk i år også etter noen år med digital gjennomføring.

Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte 2023 ( For 2022 ). Sted: NIL Huset Nittedal Kvernstuveien 5.
Tid: 22.mars kl. 19:00

Årsmøtet er åpent for klubbens medlemmer som er over 15 år og har betalt medlemskontingenten siste år (2022).
( Registrering og kontroll ved inngang) 

SAKSLISTE:

 
  • Godkjenne de stemmeberettigede.
  • Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
  • Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  • Behandle Hakadal Golfklubbs årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  • Behandle Hakadal Golfklubbs regnskap i revidert stand.
  • Fastsette kontingent
  • Behandle innkomne forslag og saker.
  • Vedta Hakadal Golfklubbs budsjett.
  •  Valg:
       
 
Forslag til Årsmøtet må være Hakadal Golfklubb i hende innen 080323 og årsmøtepapirene vil være tilgjengelig i dokumentarkivet så raskt de er klare og senest en uke før årsmøtet. Eventuelle forslag sendes til info@hakadalgolf.no


Kim Sande
Styreleder, Hakadal Golfklubb.


PS: Generalforsamlingen til Hakadal Golfdrift som kun er for aksjonærer vil også gjennomføres digitalt i år da mange flere får anledning til å delta da man kan delta over flere dager. Mer informasjon kommer om den gjennomføringen.