• Aas Gaard Golfpark
   Aas Gaard 11
   1488 Hakadal

   Proshop booking90611116
   Daglig leder91346692
   Bommen og marka91392021
   Kafeen93419810

Herrer

Herregruppa 2022

Av: Øivind Karlsen  |  Publisert: 24. november 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Flere bidragsytere

Hei alle herrer,
Herregruppa hadde ett evalueringsmøte 03.11.2021 Aas Gaard Kafè, der alle herrer som har spilt på turneringene i 2020 og 21 fikk invitasjon via mail, resten fikk en invitasjon via herregruppa sin facebook side.
"Dette er en side alle herrer bør være medlem av, da mye info vil bli publisert her igjennom sesongen."

Vi hadde bl.a en gjennomgang ar årest runder, og hvor vi gjorde noen endringer for 2022 sesongen.
Detaljer om dette skal vi komme litt nærmere tilbake til, når årsrapporten er godkjent av styret.

Men overordnet gikk vi igjennom turneringer, opp og ned på deltagere, winter tour og neste sesong.
Samt at vi stemte frem noen nye medlemer i herregruppa, for å få litt mer dynamikk og mangfold i gruppen.

Dette er den nye sammensettningen av styret i herregruppa:Vi gleder oss alle til neste sesong, der vi ønsker at herredagen blir ett møtepunkt alle ser frem til.

Mvh
Herregruppa