• Aas Gaard Golfpark
   Aas Gaard 11
   1488 Hakadal

   Proshop booking90611116
   Hakadal Golfdrift91346692
   Bommen og marka91392021

Dugnad

Overbygget på rangen settes opp første uke i oktober

Av: Tore Amundsen  |  Publisert: 22. august 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Vi har nå bestilt overbygget fra Weland Golf i Sverige. De starter monteringen mandag 5. oktober.

Planen er nå lagt for oppsetting av overbygget. Etter at vi har fått økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen og kommunen har gitt oss tillatelse til igangsetting, kan vi starte arbeidet. Overbygget plasseres midt på eksisterende drivingrange og vil ha seks utslagsplasser. På begge sider vil det som i dag bli åpne utslagsmatter med de grønne skillveggene.

Vi begynner graving for fundamentet den 21. september. Belegningssteinen fjernes og brukes senere til gangvei på baksiden av overbygget og ned til Ballbua. I dagene etterpå forskales og støpes fundamentet til overbygget. Så starter monteringen mandag 5. oktober.

Bildene på denne siden viser fremdriften i et tilsvarende prosjekt på Gullbringa GCC utenfor Kungälv i Sverige. De brukte knapt tre dager på monteringen. Vi regner med at vi kan åpne det nye rangeoverbygget lørdag 10. oktober.

Når vi starter arbeidet 21.9 trenger vi 10 - 12 frivillige til å ta hånd om belegningssteinen og starte å legge den igjen foran Ballbua og opp mot og langs overbygget. Send meg en e-post og meld deg på til dette viktige arbeidet. Jeg regner med at vi greier jobben på to - tre dager.

Mvh
Tore Amundsen
Prosjektleder
Rangeprosjektet