• Aas Gaard Golfpark
   Aas Gaard 11
   1488 Hakadal

   Proshop booking90611116
   Hakadal Golfdrift91346692
   Bommen og marka91392021

Bane

Årsmøte i Hakadal Golfklubb 2020 (for 2019)

Av: Hakadal Golfklubb  |  Publisert: 10. november 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Styret i Hakadal Golfklubb har vedtatt at det innkalles til skriftlig Årsmøte for golfklubben i 2020. Situasjonen rundt Covid-19 har medført at alle idrettslag har utsatt frist til 31.12.20 for gjennomføring av årsmøtet. Hakadal Golfklubb har ifølge NGF og NIF mulighet til å gjennomføre dette på én av følgende måter: a) ordinært årsmøte, b) digitalt årsmøte ved bruk av Microsoft Teams, eller c) skriftlig årsmøte.

HGK kjører i 2020 et skriftlig Årsmøte:
HGK har vurdert det slik at det blir optimalt med et skriftlig årsmøte – all informasjon legges ut på hjemmesiden i god tid, hver enkelt kan lese gjennom årsmøtepapirene og kommentere og avgi stemme skriftlig (noe vi finner vesentlig mindre utfordrende enn ved bruk av MS Teams og digitalt årsmøte).

Gjennomføring og frister:
 • Informasjon om utsatt årsmøte legges på klubbens hjemmeside den 10.11.20.
 • Årsmøtepapirer legges ut på klubbens dokumentarkiv som du har tilgang til via "mine sider" den 25.11.20 (14. dagers frist som ved ekstraordinært årsmøte). Har du ike registrert deg ennå kan du gjøre det via mine sider øverst i høyre hjørne her på hjemmesiden. 
 • Medlemmer får tilsendt en e-post, alt. svares det gjennom et enkelt elektronisk verktøy - enkel oversikt over saksnummer og opplegg for avstemming. Medlemmer kan gjennomgå, kommentere og stemme innen 1. desember 2020. Alt rundt avstemming går til Dirigent med kopi til Protokollfører 1 og klubbens leder i perioden 25.11 til 01.12.
 • Protokoll sendes etter 01.12.20 til Styret som legger denne ut på klubbens hjemmeside!
Styret har foreslått følgende til å gjennomføre Årsmøtet 2020:
 • Valg av Dirigent: Arne Hvidsten
 • Protokollfører 1: Pål Hagelid  
 • Protokollfører 2: Bjørn Fulland
Alle spørsmål og kommentarer om årsmøtet meldes til HGK pr. mail - info@hakadalgolf.no - innen 24.11.20.  Den 25.11.20 legges Årsmøtepapirer ut og det kan kommenteres/stemmes innen 01.12.20.
Oppsummert:
Det vil være Styret i HGK som mottar kommentarer og innspill fram til 24.11 og det vil være dirigent og protokollførere som gjennomgår avstemming innen fristen 01.12.20. Protokoll sendes så Styret i HGK som legger denne ut på klubbens hjemmeside.
Stemmerett:
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 
For nærmere informasjon om skriftlige årsmøter, se NIFs side om skriftlige årsmøter her 

Velkommen til årsmøtet! 

Med vennlig hilsen 
Styret