Klubben

Klubbmestere Hakadal Golfklubb

 (Spilt på Randsfjorden)
** 9 hulls bane Hakadal GK


Klubbmester Herrer
År Navn R1 R2 R3 Totalt
2001 Jens Køste*        
2002 Jens Køste*        
2003 Jens Køste*        
2004 Thomas Tømte*        
2005 Per Håvard Fredrikstad** 44 41 42 127
2006 Tom Selmer 73     73
2007 Tom Selmer 78 76   154
2008 Tim Andre Wilkinson 85 79 79 243
2009 Tim Andre Wilkinson 75 76 80 231
2010 Tim Andre Wilkinson 77 76 80 228
2011 Jostein Engebretsen 69 80   150
2012 Jostein Engebretsen 75 73   148
2013 Jostein Engebretsen 76 73 71 220
2014 Jens Køste 79 79   158
2015 Jostein Engebretsen 78 73 78 229
2016 Jens Køste 79 77 81 237
2017 Jostein Engebretsen 79 79   158
2018 Jostein Olsen 69 73 69 211
2019 Michael Nordal Wahl 77 84 73 237
2020 Michael Nordal Wahl 79 75 80 234
2021 Fabio Helgerud 74 78 77 229
2022 Jens Køste 73 73 78 224
2023 Jostein Olsen 68 79   147

Klubbmester Damer
År Navn R1 R2 R3 Totalt
2001 Grete Enger*        
2002 Linda Amundsen*        
2003 Jorun Müller*        
2004 Liv Haug Evensen*        
2005 Liv Haug Evensen** 53 47 55 155
2006 Ingeborg Rustad Sørumshagen 85     85
2007 Ingeborg Rustad Sørumshagen 83 80   163
2008 Ingeborg Rustad Sørumshagen 82 87 85 254
2009 Ingeborg Rustad Sørumshagen 85 84 84 253
2010 Ingeborg Rustad Sørumshagen 84 81 93 258
2011 Ingeborg Rustad Sørumshagen 78 88   166
2012 Ingeborg Rustad Sørumshagen 75 78   153
2013 Anna Dønnestad 75 78  75 225
2014 Aase Sterud 102 95   197
2015 Aase Sterud 102 93   195
2016 Anna Dønnestad 82 88   170
2017 Tone Guldhaugen 100 95   198
2018 Brit-Tove Myhre 97 93   190
2019 Stine T Øyan 101 95 96 291
2020 Jorunn Indrevik 96 102 93 291
2021 Eli Bjørnevik 93 101 88 282
2022 Mona Haugen Hoel 99 99 98 296
2023 Anna Dønnestad 84 82   166
Klubbmester Gutter Junior 
År Navn R1 R2 R3 Totalt
2006 Thor Halvor Haugen 80     80
2007 Marius Schøyen 81 87   168
2008 Jostein Engebretsen 80 84   164
2009 Jostein Engebretsen 75     75
2010 Jostein Engebretsen 71     71
2014 Jostein Olsen 86 82 85 253
2016 Joakim Hjelkerud 85 97   182
2019 Mathias K Forårsveen 113 121   234
2020 Mathias K Forårsveen 99 99   198
2021 Linus Moltzau-Andersen 99 99   198
2022 Ulrik Slyngstadli     80 88   168
2023 Inge Philip Fredrikstad 92     92
Klubbmester Gutter Junior 0-14 år
År Navn R1 R2 R3 Totalt
2023 Lucas Hovind Wexhal 90     90
Klubbmester Jenter Junior 
År Navn R1 R2   Totalt
2019 Mina Olsen Kongerud 199 199   238
2020 Mina Olsen Kongerud 119 99   218
2021 Mina Olsen Kongerud 108 110   218
Klubbmester Senior Herrer 50 - 64 år (50 - 59 år, 2007 - 2019)
År Navn R1 R2   Totalt
2007 Terje Rasmussen 7895 92   187
2008 Tore Lepperød 86 87   173
2009 Per Håvard Fredrikstad 83     83
2010 Per Håvard Fredrikstad 83     83
2011 Per Olav Nyhus 90     90
2012 Terje Raasok 85     85
2013 Tore Ekelund 83     83
2014 Jan Åge Vonheim 84 83   167
2015 Jan Åge Vonheim 82 80   159
2016 Øivind Karlsen 80 79   159
2017 Dag Erik Wiig 81 80   159
2018 Øivind Karlsen 78 80   158
2019 Henning Guldhaugen 76 79   155
2020 Henning Guldhaugen 78 76   154
2021 Henning Guldhaugen 74 72   146
2022 Lars Baalsrud 78 80   158
2023 Øivind Karlsen 77     77
Klubbmester Senior Damer 50 - 64 år (50 - 59 år, 2007 - 2019)
År Navn R1 R2   Totalt
2007 Jorunn Mûller 116 107   223
2008 Laila Medhus 102 94   196
2009 Berit Helen O. Furuset 109     109
2010 Laila Sørlie 96     96
2011 Eva Teppedalen Bredesen 102     102
2012 Inger Merethe Kristiansen 109     109
2014 Brit-Tove Myhre 96 102   198
2015 Brit-Tove Myhre 95 95   190
2016 Anne Karin Fossum 89 99   188
2017 Eva Teppedalen Bredesen 100 108   208
2018 Tone Guldhaugen 94 99   193
2019 Tone Guldhaugen 92 92   184
2020 Laila Irene Medhus 102 104   206
2021 Anne Karin Fossum 85 93   178
2022 Tone Lise Brattbakk 101 98   199
2023 Brit-Tove Myhre 95     95
Klubbmester Senior Herrer 65 + år (60 - 69 år, 2017 - 2019)
År Navn R1 R2   Totalt
2017 Jan Åge Vonheim 90 90   180
2018 Einar Roger Hellevik  98 95   193
2019 Tom Jørgensen 86 91   177
2020 Tom Jørgensen 85 80   165
2021 Jan Åge Vonheim 81 83   153
2022 Erik Dønnestad 73 80   153
2023 Jan Åge Vonheim 86     86

Klubbmester Senior Damer 65 + år (60 - 69 år, 2017 - 2019)
År Navn R1 R2   Totalt
2018 Eva Teppdalen Bredesen 101 101   211
2019 Eva Teppdalen Bredesen 98 98   197
2020 Berit Astrup 115 104   219
2021 Berit Astrup 110 103   213
2022 Anna Dønnestad 79 90   169
2023 Eva Teppdalen Bredesen 101     101
Klubbmester Senior Herret 70 +
År Navn R1 R2   Totalt
2018 Jan Åge Vonheim 89 98   184
2019 Jan Åge Vonheim 85 97   182
Klubbmester Senior Damer 70 +
År Navn R1 R2   Totalt
2017 Else Ellinor Greftegreff 109 117   226
2019 Berit Astrup 116 107   223

Klubbmestere ektefolk og samboere
År Navn        
2017 Anne-Karin Fossum / Svein Eng        
2018 Anna / Erik Dønnestad        
2019 Anne-Karin Fossum / Svein Eng        
2020 Tone / Henning Guldhaugen        
2021 Tone / Henning Guldhaugen        
2022 Tone Lise Brattbakk / Morten Hansen        
2023 Anne-Karin Fossum / Svein Eng        
Klubbmester Matchplay
År Navn        
2006 Thomas Astrup        
2007 Dagfin Hoel        
2008 Ingeborg Rustad Sørumshagen        
2008 Kjell Ove Karlsen        
2009 Johnny Engebretsen        
2010 Tim Andre Wilkinson        
2011 Espen Mathsen        
2012 Hans Johnsen        
2013 Jostein Engebretsen        
2014 Chris Hansen        
2015 Jostein Olsen        
2016 Øystein Ek        
2017 Alex Richwood        
2018 Morten Bakken        
2019 Morten Bakken        
2020 Svein Eng        
2021 Fred-Arne Sommerstad        
2022 Line Marie Halstenrud        
2023 Svein Eng        


 
År Klasse Navn Score
Ingen funnet