Bane

Banens arkitekt - Jeremy Pern

Etter nøye vurdering valgte vi Jeremy Pern til å utforme dette prosjektet. Han tegner golfbaner med respekt for det naturgitte landskapet. Han får fram en fin balanse mellom de krav som golfspillerne stiller til en førsteklasses bane og de inngrep som gjøres i naturen.

Jeremy Pern er medlem av European Institute av Golf Course Arkitekts og var mannen bak det spektakulære Wadi golfanlegget i Dubai - i tillegg til over 25 golfbaner forskjellige steder i Europa. Mange baner har senere vært vertskap for prestisjetunge turneringer.

Jeremy Pern har ved flere anledninger uttalt at området rundt Aas Gaard er ideelt for et golfanlegg, da hele området er sør/vest-vendt. Dette kan bidra til en tidlig start om våren. God blanding av skog og åpen mark, god tilgang på vann i forhold til oppdemming av dammene på banen og et landskap som tillater 27 hull med god plass.

Etter Jeremy Pern's vurdering vil golfanlegget kunne bli på høyde med de beste i Norge.
For mer informasjon om Jeremy Pern og prosjektene hans, kan du se på hans hjemmesider - www.jeremypern.com